iCAN mokymo centre – interaktyvus, šiuolaikiškas bei efektyvus kalbų mokymas

Pradėkite naują kalbų mokymosi sezoną su atsinaujinusiu, moderniu iCAN mokymo centru! Kuo patrauklus yra kalbų mokymas su SMART ekranais? • SMART kompanija 2013 metų viduryje pristatė pirmąjį pasaulyje vien tik švietimo įstaigoms skirtą interaktyvųjį ekraną, sujungiantį naujausius technologinius sprendimus ir daugybę apdovanojimų pelniusią „SMART Notebook“ programinę įrangą. • Interaktyvus ekranas padeda integruoti informacines technologijas ir išplečia kompiuterinio demonstravimo bei modeliavimo galimybes, gerina mokytojo ir klasės bendravimą per pamoką, didina kalbų mokymosi tempą ir gylį, išplečia mokytojo didaktinių metodų arsenalą ir kt. Šio ekrano pagalba galima efektyviai panaudoti „minčių šturmo“ metodą, kadangi išsakytas mintis galima išsaugoti, išsiųsti, atspausdinti ir išdalinti pamokos ar seminaro dalyviams. • Ekrane galima rodyti vaizdo medžiagą, žemėlapius, pateiktis, internetinius tinklalapius ir čia pat ekrane rašyti pastabas, žymėti ar pabraukti svarbias vietas. • Mokiniai geriau įsidėmi medžiagą ne tik todėl, kad ši technologija yra nauja ir įdomi, bet ir todėl, kad joje pateikiama medžiaga yra aiški, vaizdi. • Interneto resursai dar labiau praturtina vaizdinę medžiagą, pateikiamą mokiniams, suteikia galimybę reikiamu momentu naudoti sukauptą informaciją. • Toks mokymo būdas leidžia mokytojui visą dėmesį skirti mokiniui, bei suteikia galimybę mokiniui aktyviai mokytis. • Skatina kalbų mokymosi motyvaciją. Palyginimui – skirtumai tarp tradicinės ir interaktyvios mokymosi aplinkos

Tradicinė mokymo/si aplinka Interaktyvi mokymo/si aplinka
Orientuota į mokytojo nurodymus/instrukcijas Orientuota į studento veiklą
Vieno pojūčio stimuliacija Daugiasensorinė stimuliacija
Vienos krypties mokymas Daugiakryptis mokymas
Individualus darbas Bendradarbiavimas
Informacijos pateikimas Apsikeitimas informacija
Pasyvus mokymasis Aktyvus/tiriamasis/žingeidumu grįstas mokymasis
Izoliuota, dirbtina aplinka Autentiška, tikroviška aplinka

Pastaba.Iš Sessoms,D.(2008) Interactiveinstruction:Creatinginteractivelearningenvironmentsthroughtomorrow’steachers. Iš pateiktos lentelės galima matyti, kad interaktyviojoje mokymo/si aplinkoje dominuoja ne mokytojas, bet besimokantysis ir svarbiausiu varikliu tampa mokymasis bendradarbiaujant. Interaktyvi aplinka yra tinkama įvairiems mokymosi stiliams. Taigi studentai, kurie turi geriau išlavintus receptyvinius įgūdžius, (skaitymą, klausymą) bendradarbiauja su kitais, gebančiais geriau kurti ar apdoroti informaciją. Kadangi studentai dirba su mokomąja medžiaga, o ne stengiasi įsiminti kuo daugiau informacijos, mokymasis tampa gilesnis bei ilgiau išlieka. Kadangi interaktyvus kalbų mokymas/is yra orientuotas į besimokantįjį, galimybės yra neribotos. Kalbų mokymas/is yra derinamas prie studento, o ne studentas turi derintis prie mokytojo ‘primestų’ mokymosi formų. Tai padeda studentui pasirinkti efektyviausią mokymo stilių bei tempą. Registruokitės į naujo sezono kalbų kursus ir išbandykite tai, kas veiksminga ir efektyvu patys! YES, You CAN!