Tikime, kad iCAN mokymo centre dirba tik kvalifikuoti, savo mokymų srities specialistai, o teikiamų paslaugų kokybė nekelia abejonių. Todėl garantuojame jums, kad grąžinsime sumokėtus pinigus, jei suteiktos paslaugos nebus kokybiškos.

 

Tam, kad kursų dalyviui galiotų įmokos grąžinimo garantija, prašome laikytis šių taisyklių. Nesilaikant bent vieno iš žemiau nurodytų punktų, mokesčio grąžinimo garantija nėra taikoma:

1. Garantija galioja fiziniams asmenims, besimokantiems atvirojo tipo grupėse. Mokantis individualiai ar nuotoliniu būdu, garantija nėra taikoma ir įmoka už kursus nėra grąžinama.

2. Prieš kursus o taip pat ir kursų pabaigoje, kursų dalyvis turi laikyti iCAN mokymo centro parengtą anglų kalbos lygio nustatymo testą. Nevykdant šios sąlygos, garantija negalioja.

3. Kursų dalyviams galioja 70/70 taisyklė, kuri reiškia, kad kursų metu privalomas lankomumas yra ne mažiau kaip 70 %. Jei kursų dalyvio lankomumas nesiekia 70 %, garantija kursams nėra taikoma, t.y. mokestis nėra grąžinamas.

4. 70/70 taisyklė taip pat nusako, kad jei galutinio testo metu surinkote ne mažiau kaip 70 % teisingų atsakymų, mokestis nėra grąžinamas. Garantija galioja, jei galutinio testo rezultatas neviršija 30 %, t.y. 70 % atlikto testo atsakymų yra neteisingi. Esant 70/70 lankomumo bei testo įvertinimo santykiui, manome kad suteiktos paslaugos buvo kokybiškos ir kursų dalyvis padarė reikiamą pažangą.

5. Jei mokymų metu naudojotės vadovėliu/iais, pinigai už panaudotą metodinę medžiagą garantijos atveju nėra grąžinami. Knygų kaina yra išskaičiuojama iš bendros kursų kainos, o likusi suma garantijos atveju yra grąžinama.